Οι εκπρόσωποι μας στο 4th Health Innovation Conference

Alessandra Papaspiliotopoulou
 PR & Marketing Communications Manager
@ ethosEVENTS
Ioannis Triantafyllou
 Marketing Director
@ ethosGROUP
Λάμπης Λούκας
 Executive Board Advisor
@ ethosBUSINESS
Κωνσταντίνος Ουζούνης
 CEO
@ ethosGROUP
Χρήστος Χαραλαμπάκης
 Key Account Manager
@ ethosMEDIA

Πληροφορίες για την εταιρεία και την δραστηριότητα μας

 
Δήλωση Συμμετοχής Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων